Betaal vooraf en vermijd belastingvermeerdering

De fiscus wil vennootschappen en éénmanszaken die een belastbaar resultaat behalen, stimuleren om voorafbetalingen te doen. Hiervoor werd het systeem van de verhoogde belastingvermeerdering ingevoerd. Voor het huidige inkomstenjaar 2022 blijven de vermeerderingen van 6,75% voor vennootschappen en 2,25% voor éénmanszaken behouden.

Hoe kan een belastingvermeerdering vermeden worden?

Deze voorafbetalingen moeten gebeuren binnen een vastgestelde termijn. Voor aanslagjaar 2023 – waarbij het boekjaar samenvalt met het kalenderjaar – betekent dit voor 11 april 2022, 11 juli 2022, 10 oktober 2022 en 20 december 2022.

Belangrijk te weten is dat het belastingvoordeel van de voorafbetaling daalt bij elke nieuwe termijn. Hierdoor is het niet meer mogelijk om aan een vermeerdering te ontsnappen als de eerste voorafbetaling pas uitgevoerd wordt voor de derde termijn, tenzij natuurlijk als er meer wordt betaald dan de geraamde belasting.

Om deze reden is het bijgevolg niet aan te raden om te wachten tot het einde van het jaar.

Voor het aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen voor vennootschappen:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
  • Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 7,50%
  • Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 6,00%
  • Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).

Voor de éénmanszaken gelden de volgende percentages:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 3,00%
  • Bedrag van de 2de  voorafbetaling (VA2) x 2.50%
  • Bedrag van de 3de  voorafbetaling (VA3) x 2,00%
  • Bedrag van de 4de  voorafbetaling (VA4) x 1,50%

Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.

Er is een uitzondering voor kleine vennootschappen en éénmanszaken. Hen kan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen boete opgelegd worden wanneer ze niet tijdig overgaan tot voorafbetaling.

Meer info over voorafbetalingen voor vennootschappen

Blijf up to date!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.