Wees aandachtig voor malafide reclameronselaars!

2018-05-29

De afgelopen week hebben we van een aantal van onze klanten melding gekregen dat zij een schrijven mochten ontvangen van TVV Portaal voor bedrijven. Het schrijven heeft als hoofding Centraal handelsregister voor registratie. In dit document wordt u gevraagd om uw bedrijfsgegevens aan te passen of te vervolledigen. Dit betreft geenszins een schrijven dat van de overheid uitgaat. Integendeel. TVV is een malafide reclameronselaar die als enige doel heeft om ondernemers te misleiden door hen een overeenkomst te laten tekenen voor bepaalde duur waar men onmogelijk onderuit kan.

De grote verwarring bestaat omdat een gedeelte van de gegevens van uw onderneming reeds zijn ingevuld, in de meeste gevallen bewust met een foutieve vermelding. Als u als onderneming de juiste gegevens invult en het document ondertekend, heeft u eigenlijk een overeenkomst ondertekend voor een duurtijd van 3 jaar waarbij jaarlijks het bedrag van EUR 977 van u gevorderd wordt.

Wees dus zeker aandachtig voordat u een overeenkomst of document ondertekend.

De FOD Economie heeft een zwarte lijst van malafide reclameronselaars gepubliceerd op haar website: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/bedrijfsoplichting/bedrog-met-beroepengidsen.

In geval van twijfel raden wij u aan om contact op te nemen met uw dossierbeheerder.