Vrijgestelde btw-plichtige: vermijd boetes!

Wanneer een btw-plichtige in het buitenland goederen aankoopt spreekt men van een intracommunautaire verwerving. Hierbij is het uitgangspunt dat u als btw-plichtige btw dient af te dragen in het land van levering / het land waar u gevestigd bent, in dit geval België. 

Wij merken echter dat er regelmatig ook vrijgestelde btw-plichtigen zijn die aankopen verrichten in het buitenland  waar geen btw op wordt aangerekend.

Als vrijgestelde btw-plichtige heeft u nochtans geen recht op enige btw-aftrek waardoor er altijd btw moet worden aangerekend (in het buitenland). Over deze aankopen in het buitenland zonder btw bent u dan ook verplicht om alsnog in België btw te betalen via een bijzondere btw-aangifte. Deze moet u in België in principe per kwartaal indienen.

Nu is de btw-administratie hier recent zeer streng in geworden en worden er boetes van €1.000 aangerekend voor ontbrekende/laattijdige aangiften. Daarom is het van belang om per kwartaal de facturen zonder btw aan uw accountant te bezorgen zodat deze zorg kan dragen voor de tijdige indiening van de bijzondere btw-aangifte. Deze aangifte dient uiterlijk de 20e van de maand volgend op het einde van de kwartaal (bv. 20 april voor het kwartaal dat eindigt op 31 maart) worden ingediend, alsook moet ook de verschuldigde btw worden betaald aan de Belgische administratie. 

Vanuit praktisch oogpunt is het daarom aangewezen dat u als vrijgestelde btw-plichtige steeds aan uw leverancier duidelijk vraagt om btw aan te rekenen op uw aankopen in het buitenland (of uiteraard ook in België). U hebt namelijk geen recht op enige btw-aftrek onder de vrijstellingsregeling. Op deze manier vermijdt u bijkomende werkzaamheden voor de bijzondere btw-aangifte en eventuele boetes. 

Mocht u hier nog verdere vragen bij hebben, aarzel dan niet om ons te contacteren. 

Blijf up to date!

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.