Verzeker u tegen de kosten van een fiscale controle

2012-12-18

ADMB Omnifisc dekt immers de erelonen en kosten van fiscale experten en advocaten inzake zowel fiscale controles als fiscale administratieve en gerechtelijke procedures..

De nieuwe aanbevelingen van de Commissie Fiscale Fraude indachtig, is het zeer waarschijnlijk dat de Fiscus in de toekomst meer mensen en middelen zal kunnen inzetten. Tegelijk zullen ze ook gebruik kunnen maken van doorgedreven onderzoeksmethoden. Dit stellen we trouwens nu al vast: de techniek “datamining” is ingeburgerd en ook de grondige bankonderzoeken zijn dagelijkse kost.

De formule van Omnifisc is uniek en voorziet in ruime waarborgen aan een betaalbare en fiscaal aftrekbare premie.

Wij geloven er alvast in omdat met deze formule steeds alle middelen kunnen ingezet worden, met inbegrip van gerechtelijke procedures, om u te verdedigen. Waar u vroeger noodgedwongen zou geaarzeld hebben om verder met de fiscus in discussie te gaan omwille van de daaraan verbonden kosten, zult u zich voortaan niet meer moeten laten tegenhouden door dergelijke overwegingen.

Verdere informatie vindt U ook op de site www.omnifisc.be

Voor bijkomende inlichtingen, raadpleeg uw accountant.