UPDATE : Wijziging verlaagd tarief 6% BTW : Nieuwe startdatum !

2016-01-21

Deze nieuwe maatregel zal van start gaan vanaf de 10de dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad.
Nieuwe overgangsmaatregel:

Als u werken uitvoert aan een woning van minstens 5 jaar oud blijft het tarief van 6% daarom (voorlopig) voortaan van toepassing als u tegelijk voldoet aan de volgende twee voorwaarden!

Stedenbouwkundige vergunning:
U heeft de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding uiterlijk de dag vóór het van kracht gaan van de nieuwe maatregel gedaan.

Uitreiking van de factuur:
De aannemer factureert ten laatste op 31 december 2017.

Voor meer informatie verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 9 december ll. terug te vinden op onze website in de rubriek NIEUWS