Strengere controles door de fiscus!

2011-12-07

Op basis van recente richtlijnen van de minister van financiën aan zijn ambtenaren, verwachten wij dat de belastingcontroleur in de toekomst véél strenger gaat optreden in geval van verdoken meerwinsten en “privé-uitgaven” die als beroepskost geboekt worden en de bewijskracht van het beroepsmatige karakter van de ingebrachte kosten in vennootschappen.

Privé kosten in de boekhouding?
Op basis van het Wetboek Inkomstenbelasting beschikt de fiscus over strenge sancties in geval van verdoken meerwinsten (niet aangegeven inkomsten) en ‘kosten’ met een privé-karakter.
We denken hierbij bv. aan uitgaven voor vrijetijdskleding, niet zakelijke reizen, niet – of slechts gedeeltelijk beroepsmatig gebruikt meubilair, enz….
Wanneer de fiscus zulke uitgaven vaststelt in uw boekhouding, kan deze een boete van maar liefst 309%opleggen. Dit betekent concreet dat als een dergelijke overtreding wordt vastgesteld voor een bedrag van bijvoorbeeld 1.000,- euro, u zich kan verwachten aan een belastingaanslag van 3.090,- euro.
Tot nu toe werd dit in de praktijk eerder zelden toegepast, maar de controleurs hebben in december 2010 de strikte richtlijn gekregen om privé kosten in de beroepsfacturen voortaan zwaar af te straffen. Deze boete van 309% kan vermeden worden door alsnog fiches op te maken en de genoten voordelen te belasten in uw aangifte personenbelasting, als een zogenaamd “Voordeel in natura”.

-> Om misverstanden te voorkomen, gelieve uw dossierbeheerder steeds te verwittigen indien er bepaalde privé kosten werden aangebracht, waarvoor er bijgevolg fiches moeten opgesteld worden.

Rechtvaardiging beroepskarakter restaurantkosten
Er wordt bij controles steeds meer met argwaan gekeken naar de restaurantkosten. Om als beroepskost aanvaard te worden, moet van deze restaurantkosten (net als van alle andere beroepskosten) zowel de echtheid als het beroepskarakter ervan worden aangetoond.
Ook hier ligt de bewijskracht bij de belastingplichtige. Wij raden daarom aan om op het restaurantbonnetje de namen en functie te vermelden van de personen waarmee u uit eten bent geweest (vb. de heer Jansen, leverancier grondstoffen), wat dan bv. aan de hand van uw agenda kan worden aangetoond.
Op zich geen probleem uiteraard om restaurantkosten te blijven aanbrengen als beroepskosten, we gaan ze gewoon iets meer moeten rechtvaardigen dan vroeger.
Indien u dieper wenst in te gaan op bovengenoemde punten, dan kan u zich uiteraard steeds wenden tot uw dossierbeheerder.