Opstalwetgeving in een nieuw jasje

2014-06-20

Wijzigingen
De wet voorziet thans de mogelijkheid om niet enkel een opstalrecht te verlenen op de grond, doch ook onder enboven op de grond. Een opstalrecht vergt dus geen rechtstreekse incorporatie in de grond meer.
Tevens wordt bevestigd dat een opstalrecht in de ruimte kan worden beperkt, aangezien dit kan worden toegestaan “voor een deel” op, onder of boven de grond.
Niet enkel de “grondeigenaar” kan een opstalrecht verlenen doch ook elke titularis van een onroerend zakelijk recht, binnen de grenzen van zijn recht. Een opstalhouder, erfpachter, vruchtgebruiker kan aldus op zijn beurt een opstalrecht verlenen. Het opstalrecht dient wel binnen de grenzen van het onderliggend recht te blijven (duur, bevoegdheden).

Inwerkingtreding
Deze wijzigingen traden in werking op 24 mei 2014.