Onbeslagbaarheid van de gezinswoning: ongekend is onbemind

2014-04-28

Hoe?
Door het afleggen van een specifieke verklaring van “onbeslagbaarheid gezinswoning” voor de notaris. Deze verklaring moet tevens een gedetailleerde beschrijving van het onroerend goed bevatten.

Voorwaarde
De woning moet toebehoren aan de zelfstandige die natuurlijke persoon. Woningen die zijn opgenomen in een vennootschap komen niet in aanmerking.

Draagwijdte
Indien het onroerend goed waarin de zelfstandige woont eveneens wordt gebruikt voor zijn zelfstandige activiteit, moet in de beschrijving een duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen beide gedeelten:

– als de oppervlakte van het gedeelte bestemd voor professioneel gebruik 30% of meer van de totale oppervlakte van het onroerend goed inneemt, kunnen enkel de rechten op het gedeelte dat bestemd is voor de hoofdverblijfplaats onbeslagbaar worden verklaard;

– als de oppervlakte van het gedeelte dat bestemd is voor professioneel gebruik minder dan 30% van de totale oppervlakte van het onroerend goed inneemt, dan kan de ganse woning onbeslagbaar worden verklaard.

Enkel beroepsschulden ontstaan na het afleggen van de verklaring voor de notaris komen in aanmerking voor bescherming. Privé-schulden, schulden met een professioneel én privékarakter, en schulden naar aanleiding van een misdrijf worden niet geviseerd door de nieuwe beschermende maatregelen. Dit geldt tevens voor de betaling van sociale achterstallen in geval van faillissement na grove fout van bestuurder of zaakvoerder.

Indien de beschermde gezinswoning wordt verkocht, is de verkregen verkoopprijs niet vatbaar voor beslag op voorwaarde dat de prijs binnen één jaar na het verlijden van de authentieke verkoopakte wederbelegd wordt om een nieuwe woning te kopen (die op haar beurt onbeslagbaar wordt). De gelden zullen tijdens deze periode van één jaar wel geblokkeerd worden bij de notaris waar de verklaring werd afgelegd.

Hoe lang geldig?
De bescherming blijft bestaan indien de zelfstandige zijn activiteit stopzet en dit thans bij verlies van het statuut ten gevolge van een faillissement.