Nieuwe GKS-regeling vanaf 1 juli 2016

2016-08-15

De toepassingsvoorwaarden voor het geregistreerd kassasysteem werden gewijzigd waardoor vanaf 1 juli 2016 de 10 % omzetregeling wordt vervangen door het criterium van de 25.000 euro jaaromzet. 

Hieruit volgt dat vanaf 1 juli 2016:

–          elke exploitant van een inrichting waar maaltijden worden verbruikt

–          elke traiteur die cateringdiensten verricht

een btw-kasticket moeten uitreiken via de witte kassa als hun jaaromzet, exclusief btw, voor die restaurant- en cateringdiensten hoger is dan 25.000 euro. Deze drempel geldt per inrichting.

Is de drempel overschreden, moet men voor alle handelingen in die inrichting die verband houden met het verstrekken van maaltijden en dranken, en alle verkopen van spijzen en dranken, een ticket uitreiken via een GKS. Is de omzetdrempel niet overschreden, is er geen verplichting om gebruik te maken van de witte kassa en moet gewoon voor alle maaltijden die ter plaatse verschaft worden een btw-bonnetje uitgereikt worden.

Hoe bepalen of de omzetdrempel van 25.000 euro is overschreden?  

Voor het bepalen of de drempel bereikt is, en u dus verplicht een GKS moet aanschaffen, moet enkel rekening gehouden worden met de omzet uit maaltijden die ter plaatse worden verbruikt. Meeneemmaaltijden moeten dus niet meegerekend worden. Ieder jaar opnieuw moet opnieuw geëvalueerd worden of u de drempel heeft bereikt.

 Wanneer werd de activiteit gestart ?

  • voor 2015: Hier is de omzet van het kalenderjaar 2015 bepalend;
  • gedurende de eerste 6 maanden van 2015, dan wordt uw eerste referentieperiode de 12 maanden vóór 01 juli 2016;
  • gedurende de laatste 6 maanden van 2015 en de eerste 6 maanden van 2016, dan neemt u het aantal kalendermaanden waarin u actief was vóór 01 juli 2016, en dan mag u het drempelbedrag van 25.000 éénmalig pro rata temporis verminderen voor het maken van de
  • vanaf 1 juli 2016: dan dient u, bijvoorbeeld op basis van uw ondernemingsplan, in te schatten of u de drempel van 25.000 euro gaat overschrijden.

Wanneer registeren?

  • U startte uw activiteit voor 2016 en was op 1 januari 2016 niet GKS-plichtig op basis van de 10%-regel:

–          Registratie: voor 1 juli 2016

–          Aanschaf GKS: voor 1 oktober 2016

–          Ingebruikname GKS: uiterlijk 1 januari 2017

  • U startte gedurende de eerste 6 maanden van 2016 en overschrijdt de drempel van 25.000 euro:

–          Registratie: voor 1 oktober 2016

–          Ingebruikname GKS: voor 31 oktober 2016

  • U start na 1 juli 2016 en verwacht de drempel te overschrijden of u startte eerder en verwacht nu de drempel te overschrijden:

–          Registratie: uiterlijk 2 maanden na de start 

–          Ingebruikname GKS: uiterlijk 1 maand later dan de registratie