Kempense bedrijven regio Turnhout kunnen voordelen ontwrichte zone aanvragen

2015-06-19

De Vlaamse regering erkent de regio Turnhout als ontwrichte zone. Indien u extra personeel aanwerft kan u mogelijks genieten van fiscale gunstmaatregelen. Welke bedrijven komen nu juist in aanmerking en wat zijn de spelregels ?

De steunzone:

Het betreft hier een gebied in een straal van 40 km rond Turnhout, u bedrijf dient op een bedrijventerrein gevestigd te zijn, op de website van het agentschap ondernemen krijgt u meer detail.

Waarover gaat het juist:

Ondernemingen die investeringen verrichten die gepaard gaan met jobcreatie kunnen onder bepaalde voorwaarden genieten van een loonkostverlaging. De loonkostverlaging bestaat uit een vrijstelling van de doorstorting van 25% van de bedrijfsvoorheffing ingehouden op de bezoldigingen en dit gedurende 2 jaar.

Aan welke voorwaarden dient u te voldoen:

1. U investeert in de steunzone en deze investering geeft aanleiding tot nieuwe tewerkstelling, die betrekking heeft op:

  • de oprichting van een nieuwe inrichting
  • de uitbreiding van de capaciteit van een bestaande inrichting (enkel voor KMO)
  • diversificatie van productie
  • aanpassing van het productieproces (enkel voor KMO)
  • de overname van activa van een onderneming waarvan de sluiting is aangekondigd

2. De vrijstelling is enkel van toepassing op nieuw gecreëerde arbeidsplaatsen die worden ingevuld binnen een termijn van 36 maanden na voltooiing van de investering.

3. De nieuwe tewerkstelling moet minstens 3 jaar behouden blijven voor de KMO.

4. Het bedrijf moet tegelijkertijd ook Vlaamse steun genieten, bijvoorbeeld KMO-portefeuille, ecologiesteun, waarborgregeling,…

5. De aanvraag moet gebeuren voordat men de investering doet.

De aanvraagprocedure:

De aanvraag dient schriftelijk te gebeuren bij FOD Financiën, u kunt het document dowloaden op de website van Fod Financiën.

De vrijstelling wordt definitief nadat aangetoond wordt dat de nieuwe arbeidsplaats gedurende ten minste 3 jaar behouden is gebleven (voor grote ondernemingen wordt de termijn bepaald op 5 jaar).

De vrijstelling zal niet verleend worden indien de timing van de verwachte voltooiing van de investering ruim overschreden wordt.

 

Indien u verder wenst in te gaan op dit topic, raadpleeg uw accountant.