Hoe terugbetaling vragen saldo eurovignet

2016-02-02

Zware vrachtwagens, zowel binnenlandse als buitenlandse, zullen vanaf 1 april 2016 op de belangrijkste Vlaamse wegen een kilometerheffing moeten betalen. Deze kilometerheffing vervangt vanaf die datum het eurovignet. 

De Vlaamse overheid heeft in haar decreet van 16 oktober 2015 de regels en formules vastgelegd voor de terugbetaling van het eurovignet bij de overgang naar deze kilometerheffing. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden of de eurovignetten zijn uitgegeven vóór of na 1 november 2015. 

Eurovignetten uitgegeven vóór 1 november 2015

Voor eurovignetten die zijn uitgegeven vóór 1 november 2015 moet u zelf de terugbetaling voor de resterende geldigheidsduur na 1 april 2016 aanvragen.  Dit kan zowel online via de site van de Vlaamse Belastingdienst Vlabel als via het formulier dat u kunt terugvinden via de volgende link: http://belastingen.vlaanderen.be/formulieren-verkeersbelastingen. Van belang is wel dat u de aanvraag tot terugbetaling doet tussen 1 januari 2016 en 30 april 2016. Hier is geen bewijslast aan verbonden en er zullen geen administratiekosten in rekening worden gebracht.

Eurovignetten uitgegeven ná 1 november 2015

De Vlaamse Belastingdienst zal de geldigheidsduur van de nieuwe eurovignetten die worden aangevraagd of verlengd vanaf 1 november 2015 automatisch beperken tot 1 april 2016.  Na 1 april 2016 zal er een automatische terugbetaling volgen van het aantal dagen van de laatste lopende maand, zijnde april 2016.

Opgelet: het eurovignet verdwijnt niet overal !

Wil u echter na 1 april 2016 nog gebruik maken van het eurovignetwegennet (in Nederland, Luxemburg, Denemarken of Zweden) maar u de terugbetaling reeds heeft aangevraagd, zal u een nieuw eurovignet moeten aanvragen voor de gewenste periode. Doet u dit niet, bestaat er een kans dat u beboet zult worden in het buitenland. Dit vignet kan aangekocht worden in een van de verkooppunten langs de weg of online op http://www.eurovignettes.eu