Betaalt u het loon van uw werknemers nog cash? Opgelet!

2016-10-24

Vanaf 1 oktober 2016 wordt dit principe echter gewijzigd en is de werkgever verplicht om het loon van zijn werknemers via overschrijving over te maken. Door deze wetswijziging wil men meer financiƫle transparantie bekomen, moeten de betalingen veiliger worden en wordt fraude bemoeilijkt.

De betaling van loon van hand tot hand na 1 oktober 2016 is enkel nog mogelijk onder uitdrukkelijke voorwaarde dat op het vlak van de sector een collectieve arbeidsovereenkomst, een impliciet akkoord of een gebruik dit toestaat. Dit is zo voor de volgende sectoren:

PC 140.03: Wegvervoer en logistiek voor rekening van derden: Op uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek van de werknemer-chauffeur, mogen de ARAB-vergoedingen en de verblijfsvergoedingen verder van hand tot hand betaald worden met een maximum van 200,00 euro per maand.
PC 327.01: Beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen erkend in de Vlaamse Gemeenschap: Werknemers kunnen ten uitzonderlijke titel en voor kleine bedragen van maximum 100 euro per maand loonvoorschotten cash vragen aan hun werkgever.
PC 144: Landbouw en PC145: Tuinbouwbedrijven: Hier is er een sectoraal gebruik inzake de uitbetaling van het loon van hand tot hand voor seizoen- en gelegenheidswerknemers.
PC 201: Zelfstandige kleinhandel: Hier is er het gebruik om het loon van studenten in bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid vervaardigen en verbruikszalen bij een banketbakkerij cash uit te betalen.
Merk op dat deze wetswijziging enkel van toepassing op de uitbetaling van loon door de werkgever aan werknemer in het kader van een arbeidsovereenkomst. Deze wetswijziging is met andere woorden niet van toepassing op het loon dat een zaakvoerder of bestuurder zichzelf uitkeert.