Betaal vooraf en vermijd belastingvermeerdering

2019-03-21

De fiscus wil vennootschappen en éénmanszaken dewelke een belastbaar resultaat behalen, stimuleren om voorafbetalingen te doen. Hiervoor werd er het systeem van de verhoogde belastingvermeerdering ingevoerd. Voor het huidige inkomstenjaar 2019 blijven de vermeerderingen van 6,75% voor vennootschappen en 2,25% voor éénmanszaken behouden.

Hoe kan een belastingvermeerdering vermeden worden ?

Deze voorafbetalingen moeten gebeuren binnen een vastgestelde termijn. Voor aanslagjaar 2020 dat samenvalt met het kalenderjaar betekent dit voor 10 april 2019, 10 juli 2019, 10 oktober 2019 en 20 december 2019.

Belangrijk te weten is dat het belastingvoordeel van de voorafbetaling daalt bij elke nieuwe termijn. Hierdoor is het niet meer mogelijk om aan een vermeerdering te ontsnappen als de eerste voorafbetaling pas uitgevoerd wordt voor de derde termijn, tenzij natuurlijk als er meer wordt betaald als de geraamde belasting.

Om deze reden is het bijgevolg niet aan te raden om te wachten tot het einde van het jaar.

Voor het aanslagjaar 2020 (inkomsten 2019) is het bedrag van deze voordelen gelijk aan de som van volgende berekeningen:

  • Bedrag van de 1ste voorafbetaling (VA1) x 9,00%
  • Bedrag van de 2de voorafbetaling (VA2) x 7,50%
  • Bedrag van de 3de voorafbetaling (VA3) x 6,00%
  • Bedrag van de 4de voorafbetaling (VA4) x 4,50%

Het gemiddelde van deze percentages komt overeen met het tarief van de vermeerdering (6,75%).
Het overschot van de voorafbetalingen dat niet op de belasting is aangerekend, wordt terugbetaald.
Er is een uitzondering voor kleine vennootschappen en éénmanszaken. Hen kan gedurende de eerste drie boekjaren vanaf hun oprichting geen boete opgelegd worden wanneer ze niet tijdig overgaan tot voorafbetaling.

Op welk rekeningnummer moeten de voorafbetalingen gestort worden?

Voor boekjaren met afsluitdatum vanaf 31/12/2019 is het rekeningnummer voor voorafbetalingen gewijzigd. Voor zowel vennootschappen, natuurlijke personen en éénmanszaken is er nu slechts één rekeningnummer, BE61 6792 0022 9117 op naam van het Inningscentrum – Dienst Voorafbetalingen.

Dit nieuw rekeningnummer geldt uitsluitend voor de voorafbetalingen die worden gedaan vanaf het eerste kwartaal van het aanslagjaar 2020.

Let op: Voor boekjaren met een andere afsluitdatum dan 31/12/2019 dient een voorafbetaling nog wel te gebeuren op het oude rekeningnummer BE20 6792 0023 3056.

Bij vragen of opmerkingen, neem dan zeker contact op met uw dossierbeheerder.