Aanzienlijke verlaging van de Vlaamse schenkbelasting voor onroerend goed vanaf 1 juli 2015

2015-06-11

De Vlaamse Regering heeft, beslist om de schenkbelasting voor onroerende goederen aanzienlijk te verlagen. Het gaat in veel gevallen om een halvering van de tarieven ! 

Het is al jaren een oud zeer dat de schenkingsrechten (ondertussen schenkbelasting) veel te hoog zijn. Dit weerhield veel burgers om over te gaan tot het schenken van (slapende) gebouwen.

De doelstelling van de Vlaamse Regering is dan ook te betrachten dat er een activering van het gigantische slapende gebouwenpatrimonium op gang wordt gebracht.

Wanneer dan ook nog wordt overgegaan tot renovatie van de te schenken woning en voornamelijk dan het verhogen van de energie-efficiƫntie, dan krijgt u nog een extra korting. De bouwsector zal er dan in principe ook wel bij varen !

De voorgestelde schijven en tarieven zijn de volgende :

Tarief voor onroerende schenkingen in rechte lijn en tussen partners

 

Gedeelte van het bruto-aandeel per schenker

Normaal tarief (%)

Verminderd tarief (%)

Van 0 tot 150.000 EUR

3

3

Van 150.000 tot 250.000 EUR

9

6

Van 250.000 tot 450.000 EUR

18

12

Meer dan 450.000 EUR

27

18

 

Tarief voor onroerende schenkingen tussen andere personen

 

Gedeelte van het bruto-aandeel per schenker

Normaal tarief (%)

Verminderd tarief (%)

Van 0 tot 150.000 EUR

10

9

Van 150.000 tot 250.000 EUR

20

17

Van 250.000 tot 450.000 EUR

30

24

Meer dan 450.000 EUR

40

31

 

Het verminderd tarief geldt wanneer er sprake is van energierenovatie. De modaliteiten hiervan zijn nog niet bekend.

Een voorbeeld  : Schenking van een woning van een suikernonkel aan een dankbare neef

Waarde woning : 210.000 euro

– Huidige situatie : totale schenkingsrechten bedragen 106.375 euro (hoogste schijf 70%)

– Nieuwe situatie : totale schenkingsrechten bedragen 27.000 euro en met renovatie 23.700 euro

 

Opgelet : Het Vlaams Parlement moet het ontwerpdecreet  nog goedkeuren.