Juridisch

Als ondernemer krijgt u regelmatig te maken met juridische vraagstukken. Dit kan gaan over bedrijfskundige beslissingen, maar ook om persoonlijke kwesties zoals successieplanning. Dankzij de ondersteuning van onze juristen kan u steeds de juiste kennis van zaken de juiste beslissingen nemen.

De juridische dienstverlening omvat:
  • advies inzake statuten en statutenwijzigingen
  • leggen van contacten met externe juridische adviseurs
  • opstellen van diverse verslagen en wettelijk verplichte publicaties
  • partner inzake erfopvolging en successieplanning
  • redactie en nazicht van huurcontracten, leningovereenkomsten, recht van opstal
  • specialist vennootschapsrecht

Heeft u verder nog vragen, neem gerust contact op met onze klantendienst of maak een afspraak in een van onze kantoren.