Duurzaam ondernemen met Ac|s

Bij Ac|s denken we vooruit. Door duurzaamheid voorop te stellen in onze dagelijkse werking en inspanningen te doen, dragen we ons steentje bij aan een groene en duurzame toekomst. Ondernemen, niet alleen met aandacht voor het economische aspect, maar vooral ook met oog voor de ecologische en sociale aspecten van hedendaagse bedrijfsvoering.  

Visie

Bij Ac|s stellen we de mens en zijn behoeften centraal. We willen hen raken met wat we doen en vooral hoe we iets doen.

Als trouwe partner van heel wat ondernemers proberen we maximale waarde uit ons bedrijf te halen met steeds aandacht voor mens en maatschappij. 

Met onze visie op duurzaam ondernemen, hopen we anderen te inspireren om een bijdrage te leveren aan de wereld van morgen en onszelf te blijven uitdagen om duurzame acties op poten te zetten en iets terug te geven aan onze planeet. 

Een nieuwe bedrijfswereld

De hedendaagse bedrijfswereld zit volop in verandering. Steeds meer ondernemers denken aan wat ze de wereld kunnen geven, in de plaats van enkel hetgeen het hen kan opleveren. Mensen zijn gelukkiger als ze een bijdrage kunnen leveren aan een groter geheel en ook wij merken dat er steeds vaker wordt gezocht naar een doel in het persoonlijke én professionele leven.

Daarin zijn volgende gedragsveranderingen van groot belang:

  • Van kortetermijndenken overgaan naar een visie en doelstellingen op lange termijn;
  • Steeds meer streven naar een persoonlijke aanpak tegenover een ‘one-size-fits-all-aanpak’;
  • Ondernemen verschuift van een gesloten visie naar een open aanpak.

Ook binnen Ac|s streven we naar een evenwicht tussen krijgen van en geven aan de wereld. We zetten acties op punt met als doel de huidige levenskwaliteit te verbeteren en een bijdrage te leveren aan een groene toekomst

CO2-neutraal ondernemen

Naast duurzaamheid en groei op vlak van mens en maatschappij, willen we bij Ac|s groeien op ecologisch vlak. We ondernamen reeds heel wat inspanningen voor een groenere wereld, zowel intern, als tot buiten de bedrijfsmuren.

Met het oog op CO2-neutraal kunnen ondernemen, ondernamen we begin 2022 actie.  Samen met experten, legden we een 8800 m² groot bedrijfsbos aan op het moerassig laagveengebied van het natuurgebied Winkelsbroek. Ontdek in het volledige nieuwsbericht hoe de aanleg van dit bedrijfsbos in zijn werk ging.

Deze inspanning past binnen ons breder duurzaamheidsplan, dat we intern doortrekken in onze printactie met als doel om in 2022 ons printer-gebruik met 22% te verlagen.

Duurzaamheidsinspanningen

De recente acties die Ac|s onderneemt tot het verlagen en compenseren van onze CO2 uitstoot met het oog op CO2-neutraal ondernemen, sluiten mooi aan bij het duurzaamheidsbeleid dat al enkele jaren wordt gevoerd. Zo organiseren we jaarlijks een aantal initiatieven ter ondersteuningen van de Warmste Week en maken we maximaal gebruik van duurzame energie door de installatie van zonnepanelen op ons hoofdgebouw.

Ook inzake bedrijfswagens streven we naar duurzaamheid, door het vergroenen van onze vloot en het neutraliseren van diens volledige CO2 uitstoot. We promoten bewust duurzamere alternatieven, zoals het gebruik van de fiets, door middel van een fietsleaseplan en het uitbetalen van een aantrekkelijke fietsvergoeding voor al onze medewerkers.

Volg jij @acsaccountants al?