De woonbonus : wat verandert er nu ?

dinsdag, 3 maart, 2015 - 22:45

De woonbonus is een fiscaal voordeel dat wordt toegekend aan particulieren met een hypothecaire lening die dient voor de aankoop, bouw en/of verbouwing van een woning, voor zover die woning de enige en eigen woning is en de hypothecaire lening minstens 10 jaar loopt.

 

Vlaamse bevoegdheid:

Vanaf 1 juli 2014 werd de bevoegdheid met betrekking tot de woonbonus overgedragen van de federale overheid naar de gewesten. 

De nieuwe Vlaamse regering heeft beslist de woonbonus aan te houden, maar verlaagt het fiscaal voordeel. Die beslissing heeft gevolgen op meerdere vlakken.

Voor alle duidelijkheid: de wijziging in de woonbonus treedt ten vroegste in voege vanaf 1 januari 2015. Voor wie eerder een hypothecaire lening heeft afgesloten, blijft alles bij het oude.

Fiscaal voordeel:

In de eerste 10 jaar geniet u nog van maximaal 2.280,00 euro per persoon aan fiscaal voordeel. En na 10 jaar vermindert dat bedrag met 760,00 euro tot 1.520,00 euro. De aftrekbaarheid daalt naar 40%, maar wordt forfaitair (en is dus gelijk voor alle belastingcategorieën).

 

 

Tot 31 december 2014

Na 1 januari 2015

Voordeel eerste 10 jaar

3.040,00 euro

2.280,00 euro

Voordeel na 10 jaar

2.280,00 euro

1.520,00 euro

Fiscale aftrekbaarheid

Maximaal 45%

40%